رابطه ی استوکیومتری برای استخراج توریم (IV) از محلول های اسیدی نیترات به وسیله ی سیانکس 272

پیام:
چکیده:

رابطه ی استوکیومتری برای استخراج توریم از محلول های اسیدی نیترات با سیانکس 272 بررسی شد. اثرهای غلظت استخراج کننده و غلظت نیتریک اسید مورد مطالعه قرار گرفت. گونه های استخراج شده در سه قدرت اسیدی مختلف (پایین، میانی و بالا)، براساس روش تحلیل شیب ، به ترتیب [Th(NO3)(OH)3.HA], [Th(NO3)(OH)2A.HA], and [Th(NO3)4.HA] هستند. یافته ها نشان داد که سازوکار استخراج توریم در غلظت های بسیار پایین 0.001 M  بر لیتر، و بسیار بالای 8 مول بر لیتر، نیتریک اسید حلال پوشی است، در حالی که در قدرت های اسیدی میانی 1 مول بر لیتر، از نوع تبادل کاتیونی است. گونه های (IV)Th استخراج شده در تمام محدوده های اسیدی ، شامل یک مولکول سیانکس 272 هستند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
92 -99
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029027 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!