سیماهای کانه زایی عناصر کمیاب و نادر خاکی در سنگ های برشی در کانسار سه چاهون براساس شواهد کانی شناختی ژئو شیمیایی

پیام:
چکیده:

بررسی کانی شناسی باطله و کان سنگ کانسار مگنتیت- آپاتیت سه چاهون مبین حضور کانی های میزبان Th و REE با رابطه های پاراژنتیک با کانی هایی مانند: آمفیبول ها، مگنتیت و کلسیت است. کانی های میزبان عنصرهای کمیاب و نادر خاکی هم در کان سنگ مگنتیت- آپاتیت و هم در بخش باطله ی معدن یافت می شوند و در فازی موسوم به فاز برشی تجمع قابل توجهی نشان می دهند. مقدارهای بالای عنصرهای کمیاب (توریم) و خاکی نادر سبک (LREE) شامل لانتان، سریم، پرازئودیمیم و نئودیمیم شاخصه ی این منطقه است که در تجزیه های صورت گرفته به وضوح قابل دریافت است و رخداد آن وابسته به سیال هایی است که پس از تشکیل کان سنگ مگنتیت- آپاتیت، باعث متاسوماتیسم سنگ های میزبان کانسار و بخشی از کان سنگ شده و عناصر کمیاب و خاکی نادر را در فازهای سیلیکاتی و فسفاتی در سنگ متمرکز نموده است. منشا این سیال ها به خوبی مشخص نشده است؛ اما براساس شواهد زمین شیمیایی، منشا احتمالی آن ها در وابستگی نزدیک با ماگماهای مشتق شده از توده های نیمه نفوذی تزریق شده در منطقه های فرورانش است. براساس شواهد پاراژنتیک و ژئوشیمیایی، قسمتی از این عناصر می توانسته توسط کمپلکس های کربناتی حمل شده و در محل تجمع و تشکیل سنگ های مزبور، تمرکز یافته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
100 -107
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029028 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!