اثر استفاده از پوسته بادام زمینی به عنوان جایگزین پیت در بستر کشت بر رشد و تغذیه بگونیا رکس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با توجه به مشکلات زیست محیطی ناشی از انباشت مقدار قابل توجهی زباله از کشت بادام زمینی، به نظر می رسد لازم است راه حلی برای استفاده مجدد از این ضایعات ارگانیک ارایه شود. بنابراین، این آزمایش به منظور بررسی امکان استفاده از کمپوست پوسته بادام زمینی در بتاکارس Begonia rex انجام شد. این تحقیق بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با پنج تیمار و چهار گلدان در هر تیمار و سه تکرار انجام شد. این گیاه در بستر کشت پیت: پرلیت (نسبت حجمی2 : 1)، و بستر با جایگزینی کمپوست (25 ، 50، 75 و 100 بانسبت حجمی) بجای پیت در در بستر کشت پیت: پرلیت (نسبت حجمی2 : 1) رشد کرد. تیمار شاهد شامل پرلیت: پیت بدون کمپوست پوسته بادام زمینی بود. نتایج نشان داد که استفاده از کمپوست پوسته بادام زمینی باعث بهبود فاکتورهای رشد بگونیا می شود. بر این اساس، جایگزینی 25 درصد پوسته پوسته بادام زمینی در بیشتر عوامل رشد مانند ارتفاع بوته (21/20 سانتیمتر)، تعداد برگ ها (13/13 درصد)، وزن تر برگ (48.88 گرم)، وزن خشک برگ (به ترتیب 01/2 گرم) و وزن تر ریشه (37/2 گرم به ترتیب) اثر بیشتری بر رشد گیاه داشتند. افزایش سطح کمپوست پوسته بادام زمینی به میزان 100٪ باعث کاهش رشد گیاه نسبت به شاهد شد. به نظر می رسد که در تیمار 100٪ پوسته بادام زمینی کمپوست، افزایش شور ی(48/1٪) بر کاهش رشد گیاه موثر باشد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
213 تا 221
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029085 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!