اثر طراحی مجدد ایستگاه کاری بر شاخص تداخل مکالمه در میان متصدیان امور بانکی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

خدمات مالی که در بانک ها ارائه می گردد، نیازمند انجام فعالیت های ذهنی توسط کارکنان می باشند؛ منابع مختلف تولید صدا می توانند کارکنان را تحت تاثیر قرار داده و بر راحتی و جنبه های عملکردی و ارتباطی آن ها تاثیر منفی داشته باشند، صدا با تاثیر بر فعالیت های ذهنی می تواند باعث خستگی زودرس کارکنان و افزایش خطاهای محاسباتی آن ها گردد، همچنین در محیط بانک که مکالمات بین متصدیان امور بانکی و مشتریان جهت انجام امورات بانکی ضروری است، تداخل صدای محیط با فرکانس های مکالمه باعث ایجاد مزاحمت، خطاهای انسانی و درنهایت نقص در ارائه خدمات بانکی می شود و با توجه به حجم کاری بالا، رقابت بانک ها در جذب مشتریان و ارائه خدمات بهتر به آن ها، به نظر می رسد محیط کاری دارای آسایش صوتی برای آرامش کارکنان و عملکرد بهینه آن ها ضروری می باشد. بنابراین این مطالعه با هدف طراحی مجدد ایستگاه های کاری و تاثیر آن بر شاخص تداخل مکالمه در میان متصدیان امور بانکی انجام پذیرفت.

روش بررسی

این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و به صورت مداخله ای می باشد که به مدت یک سال در میان سه شعبه یکی از بانک های دولتی استان همدان (تعداد نمونه 12) انجام پذیرفت. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه دموگرافیک و شغلی، دستگاه اندازه گیری صدا و آنالیز فرکانس CEL-450، پرسشنامه یک سوالی جهت تعیین منابع صدای آزاردهنده و استاندارد ISO 9921-2003 جهت تعیین پارامترهای تراز تداخل مکالمه، تراز مکالمه، شاخص تداخل مکالمه و قابلیت فهم گفتار بود. پس از جمع آوری داده های اولیه ایستگاه های کاری برای متصدیان بانکی بازطراحی و ساخته شد و همچنین مداخلات محیطی شامل استفاده از تایل های آکوستیک سقفی و دیوار پوش ها انجام پذیرفت. داده ها قبل و بعد از مداخلات گردآوری شده و باهم مقایسه شدند و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16، آمار توصیفی و تی تست زوجی جهت مقایسه وضعیت قبل و بعد مداخلات تجزیه وتحلیل شدند.

یافته ها

 نتایج حاصل از منابع آزاردهنده صدا نشان داد که در هر سه شعبه از دید کارکنان بیشترین منابع صدای آزاردهنده، صدای همهمه مشتریان (42/85درصد) و صدای دستگاه پول شمار (33/3 درصد) بود؛ همچنین کمترین میزان آزار صوتی مربوط به صدای پرینتر (4/75درصد) بود. قبل از مداخلات میانگین تراز تداخل مکالمه (4/07) 50/59 دسی بل بود که پس ازآن به (5/52) 54/98دسی بل کاهش یافت و این کاهش ازلحاظ آماری معنادار بود (p<0.05)، همچنین نتایج بررسی و مقایسه شاخص تداخل مکالمه در ایستگاه های کاری پس از نصب ایستگاه کاری جدید محاسبه گردید که نتایج نشان داد که شاخص تداخل مکالمه افزایش داشته و ازلحاظ آماری معنادار بود (P<0.05)، این بدان معناست که مداخلات باعث قابلیت فهم بهتر مکالمه در هر سه شعبه شده است به طوری که پس از مداخلات قابلیت فهم "نسبتا خوب" از صفر مورد به 4 مورد (16/7درصد) افزایش داشت.

نتیجه گیری

 با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، طراحی مجدد ایستگاه های کاری و تغییرات محیطی در دفاتر باز اداری می تواند بر روی شاخص تداخل مکالمه اثرگذار باشد و قابلیت فهم مکالمات را بهبود ببخشد. همچنین می توان با خصوصی تر کردن حریم کار افراد و کنترل منابع صدای آزاردهنده، قابلیت فهم را بهبود بخشید و از خطاها و کاهش تمرکز و خستگی افراد جلوگیری کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
36 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029230 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.