تبیین درک نقش مسائل جنسی در بازگشت مجدد به اعتیاد به مواد مخدر: (یک مطالعه کیفی)

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

اختلالات عملکرد جنسی در اثر مصرف مداوم و مزمن مواد افیونی، همواره یکی از مشکلات جدی است که سوء مصرف کنندگان این مواد پس از ترک با آن مواجه بوده که این موضوع احتمال بازگشت مجدد به مواد مخدر را پس از ترک مواد افزایش می دهد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش مسائل جنسی در بازگشت مجدد به اعتیاد به مواد مخدر انجام شد.

مواد و روش ها

 این مطالعه به روش کیفی در سال 1396 در شهرستان زاهدان انجام شد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و افرادی که بیش ترین اطلاعات و نیز تمایل به مشارکت در مطالعه را داشتند انتخاب شدند. نمونه گیری تا تکمیل داده ها ادامه یافت و در مجموع 22 نفر در این مطالعه شرکت کردند. داده ها از طریق مصاحبه حضوری با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختار یافته جمع آوری شد و تمام مصاحبه ها ضبط و بر روی کاغذ پیاده سازی شد. در این مطالعه تحلیل داده ها به روش آنالیز محتوای جهت دار انجام شد.

یافته ها

بر اساس نتایج مطالعه حاضر 9 نفر (درصد41) از افراد مشارکت کننده مجرد بودند و ماده مصرفی13 نفر (درصد 59) تریاک و 9 نفر (درصد49) کریستال بود. مضامین اصلی استخراج شده در این مطالعه تقویت قوای جنسی، شهوت و غریزه جنسی، افزایش مدت زمان و تعداد دفعات رابطه جنسی بود. اکثریت افراد جهت افزایش زمان رابطه جنسی و پیشگیری از انزال زودرس مواد مخدر مصرف می کردند. مضامینی که به عنوان راه کار جهت پیشگیری از عود اعتیاد تبیین شدند، ازدواج و پایبند بودن به خانواده، افزایش اعتقادات مذهبی و بهبود شرایط اقتصادی بود.

استنتاج

مسائل جنسی نقش مهمی در بازگشت به مواد مخدر در بین مصرف کنندگان دارد. آموزش مهارت های جنسی و درمان مشکلات جنسی و به نوعی تغییر در سبک زندگی بیماران می تواند گامی موثر جهت حمایت از آن ها باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
140 -150
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029273 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.