درد شکم با منشا نامشخص: گزارش مورد

پیام:
نوع مقاله:
گزارش موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سرب ممکن است در اثر مواجهه های مکرر شغلی و یا مسمومیت از طریق آب، خاک یا هوا وارد بدن شده و تجمع آن منجر به مسمومیت شود. یکی از منابع آلوده کننده افراد در کشورهای خاورمیانه، به ویژه ایران، مصرف تریاک آلوده به سرب است. علائم بالینی ناشی از مسمومیت با سرب اختصاصی نبوده و طیف وسیعی شامل ضعف و خستگی، اختلال در تمرکز و حافظه و درد غیر اختصاصی شکم را شامل می شود. درد شکم ناشی از مسمومیت با سرب که به عنوان کولیک ناشی از سرب شناخته می شود، در تشخیص افتراقی با سایر علل شایع تر و اورژانسی درد شکم قرار می گیرد. کلید تشخیص این موارد، توجه ویژه به اخذ شرح حال دقیق بالینی و سوابق مواجهه احتمالی است. در صورت شک بالینی، سنجش سطح سرمی سرب به تشخیص قطعی کمک می کند.
مقاله حاضر به معرفی آقای جوانی پرداخته است که با شکایت درد شکم به اورژانس مراجعه کرده بود و شرح حالی از مواجهه شغلی با سرب و یا مصرف اوپیوم نمی داد. پس از ناموفق ماندن بررسی های پاراکلینیک در تشخیص علت درد، سنجش سطح سرمی سرب موید وجود مسمومیت با سرب بود و پس از گرفتن شرح حال مجدد و دقیق تر بیمار اظهار کرد که مصرف خوراکی اپیوم داشته است. سرانجام درد بیمار با ترک تریاک و شروع دیمرکاپرول به میزان 10 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن سه بار در روز برای 5 روز و سپس دو بار در روز برای 2 هفته بهبود یافت.

زبان:
فارسی
صفحات:
216 تا 222
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029281 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!