سناریوهای اختلال و فریب الکترونیکی سامانه های هدایت و کنترل سلاح های هدایت شونده نسل جدید دنیا در افق 1410

پیام:
چکیده:

امروزه سلاح های هدایت شونده نسل جدید و سامانه های کنترل آن ها نقش بسیار مهمی در میدان نبرد بازی می کنند. برتری اطلاعاتی یکی از پارامترهای بسیار مهم در کنترل و هدایت سلاح های نسل جدید است. هسته اصلی دربرتری اطلاعاتی وابسته به توانمندی های حسگرها، فرماندهی، کنترل و سیستم سلاح ها است. دستیابی به این هدف یعنی تسلط همه جانبه در عملیات نظامی با ایجاد یک شبکه مرکزی بین پارامترهای بیان شده حاصل می شود. هدف از انجام این تحقیق حمله به ساختار این شبکه در نقاط مشخص شده به منظور ایجاد اختلال در سیستم کنترل سلاح آن با روش مبتنی بر سناریو نویسی است. برای این منظور ابتدا با استفاده از منابع مختلف و به روز توصیف گرها و متغیرهای موثر استخراج گردید. در ادامه پانل خبرگان تشکیل و ماتریس متقاطع توصیف گرها امتیاز دهی شد. میانگین نمره ها به نرم افزار سناریو ویزارد اعمال شد و سبد سناریو ها استخراج گردید. درنهایت دو سناریوی خوش بینانه و دو سناریوی بدبینانه به عنوان محصول استخراج شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029417 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!