ردپای پلوم اروندرود در شمال خلیج فارس در فصل بهار

پیام:
چکیده:
اروندرود، حاصل از ترکیب سه رود کارون (از کشور ایران)، دجله و فرات (از کشور عراق) می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های اندازه گیری راپمی (سازمان منطقه ای برای محافظت از محیط زیست دریایی) در ماه March سال 1992، جانمایی مکانی پلوم اروندرود با استفاده از داده های دما، شوری و چگالی در ناحیه ی شمالی خلیج فارس با استفاده از نرم افزار پایتون در راستای قائم، شناسایی شده است. جهت ایجاد توپوگرافی از منطقه از داده ها ETOPO2 در محیط پایتون استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که از نظر ویژگی دما، پلوم اروندرود به نزدیکی سواحل عربستان (150 کیلومتر در بستر و 212 کیلومتر در سطح) می رسد و از نظر مشخصه شوری ردپای اثرات اروندرود، تنها به سواحل کویت (37 کیلومتر) محدود می شود که به سرعت اختلاط بیشتر دما نسبت به شوری می توان نسبت داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029420 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!