تاثیر مداخلات ورزشی بر شرایط جسمی و روانی جانبازان جنگ تحمیلی: مطالعه مروری سیستماتیک

پیام:
چکیده:
اهداف

 هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر مداخلات ورزشی بر سلامت جسمی و  روحی در جانبازان جنگ ایران می باشد. روش شناسی: برای این مطالعه مروری استراتژی جستجو شامل جستجو در پایگاه های داده های الکترونیکی در منابع تمام متن در پایگاه های SID.ir  و Goggle Scholar بوده است. 

یافته ها

 تعداد 10 مطالعه شرایط ورود به تحقیق را احراز نمودند که همگی آن ها از نوع تحقیقات مداخله ای بودند. مطالعات بر اساس زمینه ویژه ای که بررسی نموده بودند تقسیم بندی شدند. نتیجه مطالعات نشان داد که مداخلات ورزشی اثر معنی داری بر سلامت جسمی، سلامت روحی و کیفیت زندگی جانبازان جنگ تحمیلی ایران دارد. با این حال بین نتایج برخی از مطلعات با یگدیگر تناقض هایی وجود دارد. 

نتیجه گیری

 به طور کلی مداخلات ورزشی اثر مثبتی بر سلامت جسمی و  روانی جانبازان جنگ تحمیلی ایران دارد. برای تعیین پروتکول های ورزشی بهینه برای گروه های مختلف جانبازان به مطالعات بیشتری نیاز است.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
انگلیسی
صفحات:
5 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029760 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!