تاثیر الگودهی دامنه ای بر یادگیری مولفه های حرکت

پیام:
چکیده:
پیش زمینه

 نویسندگان در این تحقیق به بررسی تاثیر الگودهی دامنه ای در یادگیری زمانبندی نسبی و زمانبندی مطلق پرداختند. 

روش شناسی

شرکت کنندگان 10 دانش آموز پسر دبیرستانی بودند که به طور داوطلبانه در این آزمون شرکت کردند (میانگین سن= 16 سال، انحراف معیار= 942/0 سال). هیچ یک از شرکت کننده ها تجربه قبلی از تکلیف و یا اطلاعاتی درباره هدف آزمون نداشتند. آنها باید ضربه چیپ فوتبال را تحت شرایط الگودهی دامنه ای (دریافت الگو زمانی که اجرای شرکت کننده خارج از دامنه یا محدوده تعیین شده بود) یا الگودهی جفت شده (دریافت تعداد مشابه از الگوی ارائه شده در گروه دامنه ای) یاد می گرفتند. 

یافته ها

 نتایج نشان داد که گروه دامنه ای در یادگیری زمانبندی نسبی نسبت به گروه جفت شده بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتند. 

نتیجه گیری

 نتایج حاکی از این بود که مزایای کاهش توالی بازخورد به یادگیری مشاهده ای نیز قابل تعمیم است. نویسندگان پیشنهاد می کنند که این روش ممکن است یک روش مناسب برای یادگیری زمانبندی نسبی باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
53 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029764 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!