مسابقات قهرمانی زنان ایرانی: چالش ها، فرصت ها و راه حل ها

پیام:
چکیده:
اهداف

 هدف اصلی این پژوهش بررسی چالش ها، فرصت ها و ارائه راه کار در ورزش قهرمانی زنان ایران  است. 

روش تحقیق

روش تحقیق ترکیبی است که از روش های مختلفی برای اهداف این تحقیق استفاده  شده است. نمونه تحقیق از جامعه اصلی(172 نفر) با استفاده از تعیین حجم نمونه مورگان (118) نفر انتخاب شد. از پرسشنامه باز و بسته برای اندازه گیری تاثیر هریک از چالش ها و فرصت ها با مقیاس پنج ارشی لیکرت  استفاده شد. 

یافته ها

 یافته ها نشان داد که ورزش قهرمانی زنان با نه فرصت و 19 چالش روبرو است. 

نتیجه گیری

 اگر چه در تحقیقات داخلی و خارجی پیشرفت در ورزش زنان ایران را نشان می دهد اما در مقایسه با ورزش های مردان، رشد مطلوبی را به علت محدودیت های اجتماعی و سایر عوامل نشان نمی دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
99 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029767 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!