واکاوی همدیدی-دینامیکی وردش های جوی بارش بهاره فراگیر ایران

پیام:
چکیده:

هدف این مطالعه، تجزیه و تحلیل ماهیت و ساختار وردش های جوی بارش های بهاره ایران است. برای این منظور، داده های بارش روزانه 573 ایستگاه استفاده شده است. سپس روزهای بارش فراگیر، داده های فشار متناظر، با استفاده از امکانات برنامه نویسی در محیط نرم افزار گردس استخراج و به کمک تحلیل خوشه ایروزهای نماینده و الگوهای بارشی بهاره ایران در محیط نرم افزار متلب شناسایی شده اند. به منظور تعیین روز بارشی، سه معیار بارش روزانه یک میلی متر و بیشتر، حداقل تداوم دو روزه و حداقل 50درصد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد بیشترین مقدار بارش های بهاره فراگیر ایران ناشی از شیو شدید پرفشار شمال دریای خزر-کم فشار شرق ترکیه، کم فشار عربستان است و غالب ترین الگوی بارشی بهاره فراگیر الگوی پرفشار سیبری- کم فشار عربستان، کم فشار سودان است. نقش دریای عرب، خلیج فارس، دریای سرخ در تراز 850 و 700 هکتوپاسکالی به شکل بارزی در شار رطوبت بارش های بهاره قابل مشاهده است. دریای خزر علاوه بر تامین رطوبت نواحی ساحلی در تراز دریا از منابع رطوبتی اصلی بارش های بهاره شمال غربی و شمال شرقی در تراز 700 هکتوپاسکالی به شمار می رود. دریای عرب بیشترین نقش را در شار رطوبت به سمت نواحی جنوبی و غربی ایران ایفا می کند. بیشترین میزان ناپایداری جو در ترازهای بالای جو به دلیل استقرار موج بادهای غربی بوده که با سامانه های فشار متفاوتی همراه بوده است. در این راستا حداکثر میزان واگرایی جو زمانی رخ داده است که پرفشار سیبری فعال بوده و زبانه هایی از آن روی ایران قرار گرفته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029907 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.