بررسی اثر حفاظتی اوژنول بر دیس لیپیدمی ناشی از سندرم متابولیکو وضعیت آنتی اکسیدانی سرم در مدل موش صحرایی نر

پیام:
چکیده:
مقدمه

سندرم متابولیک دارای شیوع بالا و مجموعه ای از علایم بالینی: چاقی، افزایش فشارخون، قند ناشتا و تری گلیسرید (TG) و کاهش  HDL  همراه با افزایش ریسک بیماری های قلبی عروقی و دیابت است. مطالعات اخیر کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی را از علل مهم دخیل در عوارض این سندرم می دانند. با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی قوی اوژنول، هدف این مطالعه بررسی اثرات حفاظتی اوژنول بر دیس لیپیدیمیای ناشی از سندرم  متابولیک و وضعیت آنتی اکسیدانی سرم در موش های صحرایی نر است.

مواد و روش ها

24 موش صحرایی به صورت تصادفی و به مدت 8 هفته به ترتیب در گروه های: 1-دریافت کننده آب آشامیدنی، 2-آب سرشار از فروکتوز به همراه توئین 20 درصد، 3-فروکتوز 10 درصد و 4- فروکتوز 10 درصد به همراه اوژنول mg/Kg ip 20 قرار گرفتند. در پایان نمونه خون جهت اندازه گیری کلسترول، تری گلیسرید، LDL، HDL، مالون دی آلدئید(MDA) و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل پلاسما(TAC) تهیه شد. داده ها بر حسب میانگین±انحراف معیار گزارش و آنالیز آن ها توسط آزمون ANOVA و تست تعقیبی توکی انجام شد.

یافته های پژوهش

افزودن فروکتوز به آب آشامیدنی موجب افزایش معنی دار وزن حیوانات، سطح سرمی کلسترول و تری گلیسرید، LDL و SGOT و کاهش سرمی HDL در مقایسه با گروه کنترل شد(P<0.05). اوژنول موجب کاهش سطح سرمی کلسترول، تری گلیسرید، LDL، MDA و افزایش سطح SGOT، TAC و  HDLسرم شد(P<0.05). سطح سرمی SGPT تفاوت معنی داری را در بین گروه ها نشان نداد.

بحث و نتیجه گیری

اوژنول سبب بهبود مارکرهای سرمی مربوط به دیس لیپیدمی و هم چنین افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی پلاسما می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
129 -137
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029976 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.