سنجش عوامل خارج از زمین موثر بر عملکرد فنی و اخلاقی ورزشکاران حرفه ای فوتبال

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و اهداف

 فوتبال به‌عنوان محبوب‌ترین و پربیننده‌ترین رشته ورزشی که با لبریز بودن ورزشگاه‌ها از تماشاچیان به مردمی‌ترین ورزش جهان تبدیل‌شده است. هدف پژوهش حاضر، سنجش عوامل موثر در خارج از زمین بر عملکرد فنی و اخلاقی ورزشکاران حرفه‌ای فوتبال است. 

روش شناسی

روش پژوهش این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده که از طریق تکمیل پرسش‌نامه محقق ساخته می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ورزشکاران، داوران، مربیان، اعضای کادر فنی و اعضای باشگاه‌های فوتبال در سطح حرفه‌ای و همچنین اعضای فدراسیون و هیئت‌های فوتبال شهر تهران که در طول هجدهمین دوره لیگ برتر کشور حاضر بودند. نمونه تحقیق به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای هدفمند و با توجه به جدول مورگان تعداد 384 نفر وارد مطالعه شدند. روایی پرسشنامه به‌وسیله اساتید مدیریت تربیت‌بدنی و متخصصین فوتبال بررسی گردید و میزان پایایی بر اساس آلفای کرون‌باخ به‌صورت کلی 89/0 محاسبه‌شده است که به‌وسیله تحلیل عاملی تاییدی و آزمون فریدمن بااستفاده از نرم افزارهای اس.پی.ای.ای نسخه 24 و لیزرل نسخه 8/8 انجام گرفت. 

یافته ها

 پژوهش حاضر بر اساس عوامل اثر گذار در خارج از زمین بررسی گردید که مولفه‌های فدراسیون و خانواده مهم‌ترین و وضعیت باشگاه، کم‌اهمیت‌ترین عامل در عملکرد فنی و اخلاقی ورزشکاران حرفه‌ای فوتبال شناخته شدند. لذا باید بیان کرد که توجه به عوامل ذکر شده در عملکرد فنی و اخلاقی موثر می باشد. 

نتیجه گیری

 خانواده به عنوان اولین نهادی که فرد در آن حضور دارد نقش مهمی را ایفا می کند و پس از آن فدراسیون در زمینه فرهنگ‌سازی باید اقدامات اساسی انجام دهد و بازنگری دقیقی در روند خود اعمال کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
169 -188
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029999 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!