آیین های کهن آب در استان مرکزی

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی آیین‌های کهن آب در استان مرکزی می‌پردازد و می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیین‌های نکوداشت آب در استان مرکزی چه تاثیری بر هویت بومی منطقه، همبستگی مردم، حفظ میراث معنوی و پیوند نسل‌ها داشته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که آیین‌های کهن آب مانند چمچه گلین، تیرگان، عروسی قنات، تعیین ماده و نر بودن آب قنات‌ها، عروس آب، بیل وارونه زیر ناودان، قرار دادن بیل در آبراه خانه‌ها و بیل‌گردانی باعث شده‌اند که آب برای مردم همواره از سرشتی جادویی برخوردار باشد. از نگاه دیگر، آب و تمنای آن خود خاستگاه آیین‌های گوناگونی است که در تمام آنها ترس از خشکسالی بیش از هر چیز به چشم می‌خورد. آب خاصیت درمانی دارد و در باور عمومی چشمه‌ها مورد احترامند و درختان کنار چشمه‌ها نماد سبزی و تقدس‌اند. ریشه‌های مشترک آیین‌های آب در سایر نقاط ایران نیز قابل مشاهده است. تعویض آب حوض‌ها و آب انبارها، حضور آب در سر سفره عقد، هفت سین و سنن مشابه همه نشانگر باور به جاندار بودن آب و نقش آن در افزونی برکت دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
121 -138
لینک کوتاه:
magiran.com/p2030133 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!