الزامات طراحی یک سامانه پتوی هوشمند پوشیدنی برای پایش بیماران در آمبولانس

پیام:
چکیده:
مقدمه

امروزه، به منظور پایش لحظه ای بیماران و کنترل شرایط اورژانسی آن ها سامانه های هوشمند و ابزارهای توسعه یافته نظیر سیستم های پوشیدنی رشد چشمگیری داشته اند. هدف این مقاله، تعیین نیازمندی های لازم برای طراحی سامانه پتوی هوشمند پوشیدنی برای پایش علائم حیانی بیماران در آمبولانس می باشد.

روش

پس از بررسی مشخصات کلی سامانه های پوشیدنی با انجام مطالعه ای تطبیقی، با روش های مناسب جمع آوری اطلاعات، توصیف نیازمندی های لازم برای طراحی سامانه پیشنهادی انجام شد. در گام اول مطالعاتی جهت شناسایی الزامات توسعه سامانه های پوشیدنی انجام پذیرفت و در گام دوم، پرسشنامه مستخرج از مطالعات میان متخصصان توزیع شد و براساس تحلیل پاسخ ها، نیازمندی های دقیق برای طراحی سامانه پتوی پوشیدنی برای پایش علائم حیاتی احصاء شد.

نتایج

سامانه پتوی هوشمند پوشیدنی ویژگی های کارکردی خاصی نظیر پایش علائم حیاتی، قابلیت ارتباط با محیط اطراف، پردازش آنی سیگنال های حیاتی، قابلیت هشدار در صورت تجاوز علائم حیاتی از حدود آستانه، قابلیت ذخیره سازی تمام سیگنال های حیاتی فرد را دارا خواهد بود. خصوصیات غیرکارکردی مهمی نظیر نصب و عملکرد آسان، تعامل پذیری، تحمل پذیری خطا، مصرف انرژی کم، دقت و صحت ثبت علائم، ارزیابی و تحلیل داده داشته باشند.

نتیجه گیری

سامانه پیشنهادی تمام علائم حیاتی موردنیاز برای کنترل افراد را به صورت یکپارچه ثبت کرده و داده های تفسیر شده ای را برای گروه درمان حاضر در آمبولانس ارائه می دهد. اطلاعات درمانی، تشخیصی، پایشی فرد در سیستم کمک یار پزشک ذخیره می شوند و این قابلیت را برای پزشک آمبولانس محیا می سازد تا به صورت زودهنگام تشخیص اولیه را اتخاذ بنماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
90 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2030292 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!