تحلیل ظرفیت های بندر سیراف در جذب گردشگری ساحلی

پیام:
چکیده:

شناخت ظرفیت یابی گردشگری شهرهای ساحلی حائز اهمیت فراوان است. بندر تاریخی سیراف با گذشته ای پربار و گرانبها می‌تواند نقش پر اهمیتی در جذب گردشگری ساحلی ایفا کند؛ پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و در قالب توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است و جهت گردآوری اطلاعات از داده های کتابخانه ای استفاده شده است. پرسش پژوهش حاضر آن است که بندر سیراف با توجه به پیشینه تاریخی آن و با داشتن پتانسیل بالا در بخش ساحلی و دریا چگونه می‌تواند در جذب گردشگر ساحلی موفق عمل کند؟ فرضیه پژوهش حاضر بدین گونه است که به نظر می رسد با درنظرگرفتن ظرفیت بالای این منطقه در جذب گردشگر ساحلی می‌توان اذعان کرد سیراف با استناد به سابقه تاریخی، موقعیت جغرافیایی، اقلیم ویژه، زمینه های مثبت و مساعد تفریحی و ورزشی مخصوصا گردشگری ساحلی با برنامه ریزی و توان بالقوه ای که دارد و با توجه به داشتن موقعیت های ویژه می‌تواند در جهت توسعه گردشگری ساحلی و جذب گردشگر، به‌ خوبی ایفای نقش کند. نتایج نشان‌دهنده آن است که صنعت گردشگری و به‌خصوص گردشگری ساحلی با توجه به موقعیت این بندر و سواحل آن در حاشیه شمالی خلیج‌فارس حائز اهمیت بسیار است که باید از سوی مسئولان ذی ربط موردتوجه و بهره برداری قرار گیرد تا بتوان گردشگری و به‌ویژه گردشگری ساحلی را در سیراف توسعه داد.
 

زبان:
فارسی
صفحات:
13 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2030333 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!