تجارت دریایی خلیج فارس از دوره باستان تا اشکانیان

پیام:
چکیده:

خلیج‌فارس به‌عنوان دریایی آزاد و یک شاهراه تجاری از دیرباز اهمیت داشته و موردتوجه ایرانیان بوده است. مدارک باستان‌شناسی نیز نشان می‌دهد ایرانیان تجارب بسیار زیادی در دریانوردی و تجارت دریایی داشته‌اند. تجارب و مهارت ایرانیان و اهمیت خلیج‌فارس از لحاظ ارتباط به آب‌های آزاد باعث برجسته‌شدن این منطقه در بین حکومت‌های تشکیل‌شده در ایران باستان بوده است. در دوران باستان و در زمان ایلامیان در این منطقه تجارت انجام می‌‌شده است. با روی‌کارآمدن هخامنشیان اهمیت آن بیشتر شده و تجارت دریایی با اقدامات شاهان این سلسله رونق گرفت. پس از فروپاشی حکومت هخامنشی و روی‌کارآمدن سلوکیان تجارت در این منطقه به دلیل درگیری برای رسیدن به قدرت دچار افول شده و با اضمحلال سلوکیان و تشکیل حکومت اشکانیان رونق مجدد به خلیج‌فارس بازمی‌‌گردد. در این پژوهش به این مسئله پرداخته می‌‌شود که روند تجارت دریایی در خلیج‌فارس در دوران باستان، هخامنشی، سلوکی و اشکانی به چه صورت بوده و در چه دورانی تجارت دریایی در خلیج‌فارس پیشرفت داشته و یا دچار افول شده است و علت این پیشرفت یا افول چیست.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2030334 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!