فرایند بازنگری برنامه های آموزشی در دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه ، بهداشت و تخصصی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

بازنگری برنامه های آموزشی بخشی از برنامه اصلاحات آموزشی است که سبب انطباق برنامه های آموزشی با پیشرفت های سریع تحقیقات و فناوری شده و موجب کارآفرینی، اشتغال مولد و تولید ثروت می شود. ماموریت آموزش عالی در حوزه سلامت تربیت منابع انسانی متعهد، متخصص، کار آمد مبتنی بر نیازهای بومی و ملی است. دراین مقاله تلاش شده است نقشه راه (فرایند) بازنگری برنامه های آموزشی اقدامی درجهت اجرایی نمودن بسته های تحول و نو آوری آموزش علوم پزشکی تدوین گردد .

روش کار

بررسی متون وتجربیات صاحب نظران مشخص و از طریق برگزاری جلسات با گروه های بازنگری و اعضای هیت های ممتحنه و یا کارگاه، تشریح گردید .

یافته ها

پس از تشکیل گروه بازنگری و تعیین الگوی آن در مرحله اول، نیازسنجی از اعضای هیئت علمی، مدیران محترم گروه، کارشناسان واحدهای آموزش، دانش آموختگان و در صورت لزوم نظرسنجی موردی از اساتید مجرب سایر رشته های ارتباطات، کارآفرینی و... مورد تاکید قرار گرفت. سپس مقایسه کوریکولوم موجود با برنامه های ان رشته در سطح بین المللی و یا رشته های مشابه باید صورت گیرد . در مرحله سوم ضمن سامان دهی اطلاعات، با تمرکز بر کاربردی تر نمودن سرفصل های دروس و رویکرد جامعه محوری رشته موضوعات برنامه های درسی رشته تعیین می شود . سپس با اینده نگاری رشته، پیش نویس اولیه با بازخوانی دروس قبلی در کارگروه های هیئت ممتحنه، تهیه سیلابس جدید درسی بر اساس مهارت های عملی ونقش های حرفه ای دانش آموختگان تدوین می گردد . در آخرین مرحله با اعمال نظرات و دیدگاه های اصلاحی و رفت و برگشت از نظرات صاحب نظران، بازبینی نهائی برنامه آموزشی و ویرایشی برنامه صورت می گیرد .

نتیجه گیری

اجرای صحیح فرایندهای فوق می تواند نقش مهمی در دستیابی به اهداف بازنگری در جهت تحول اموزش داشته باشد .

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2030551 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.