واکاوی نقش سازمان های غیر دولتی جهت دست یابی به توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: استان گلستان)

پیام:
چکیده:
مقدمه
‏امروزه توسعه به عنوان یک فرآیند، مهم ترین بحث کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه است. تحقق پیشرفت و توسعه کشورها نیز مستلزم بهره گیری از استعداد و توان و حضور فعالانه مردم و مشارکت آنها در مراحل توسعه است؛ به طوریکه توسعه و مشارکت را اموری در هم تنیده دانسته اند، و فرآیند توسعه وقتی با ثبات و موفقیت همراه می دانند که با افزایش مشارکت مردم توام باشد.  برنامه های انجام شده توسط سازمان های غیر دولتی قادر به داشتن سهم مثبت در فرآیند توسعه پایدار در یک سطح معینی می باشد. توسعه پایدار روستایی عبارت است از فرآیند کمک به مردم روستایی از طریق اولویت بندی نیازهایشان، فعال نمودن آن و سرمایه گذاری در زمینه ایجاد زیر ساخت ها و ارائه خدمات اجتماعی،برقراری عدالت و برابری با توجه به ظرفیت های محلی، و رفتارهایی به خلاف همه بی عدالتی های گذشته و تضمین سلامتی و امنیت آنها. شرکت های خدمات مشاوره ای به عنوان سازمان های غیردولتی نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار روستایی دارند. این شرکت ها در گسنره مکانی از کشور فعالیت می کنند و در استان گلستان 117 شرکت خدمات مشاوره ای وجود دارد. این تحقیق به دنبال شناسایی عواملی است که نقش شرکت های خدمات مشاوره ای را در دست یابی به توسعه پایدار روستایی پررنگ تر نماید.

مبانی نظری تحقیق
اهمیت سازمان های غیر دولتی در کشورهای عقب مانده و یا کشورهای رو به توسعه ای مانند ایران ، بیش از هر چیز شاید به توانایی سازمان هائی از این دست برای فرهنگ سازی در بنیادین ترین بخش های جامعه مربوط باشد. تجربه تاریخی فرآیند توسعه در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، این امر را روشن ساخته که توسعه روستایی یک ضرورت بنیادی برای توسعه ملی است و می بایست در اولویت برنامه های توسعه ای قرار گیرد.  اگر قرار است توسعه در کشورهای جهان سوم نیز انجام گیرد و خود پایدار باشد باید به طور اعم از مناطق روستایی و به طور اخص از بخش کشاورزی آغاز شود، مسائل اساسی فقر گسترده، نابرابری در حال رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده تماما ریشه در رکود و اغلب سیر قهقرایی زندگی اقتصادی مناطق روستایی دارد و بدون توسعه روستایی که به عنوان بخش مهمی از برنامه های توسعه کلان در هر کشوری است، توسعه صنعتی یا موفق نخواهد شد و یا اگر موفق شود چنان عدم تعادل های شدید داخلی ایجاد خواهد کرد که مشکلات فقر گسترده، نابرابری و بیکاری بیشتر خواهد شد.
نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2030943 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!