تحلیل اثرات طرح هادی در نوگرایی سبک زندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب)

پیام:
چکیده:
مقدمه

در دهه های اخیر، اقدامات متعددی در قالب طرح های عمرانی، جهت توسعه سکونتگاه های روستایی در ایران انجام گردیده است که یکی از مهم ترین آنها، اجرای طرح هادی می باشد. این طرح با اقدامات متنوع خود، موجب ایجاد تحولات گسترده ای در ابعاد مختلف زندگی روستاییان شده است که این تحولات به معنای تجربه سبک زندگی نوین در روستاها می باشد. بر این اساس، با بررسی تحولات سبک زندگی خانوارهای ساکن در روستاهای دارای طرح هادی، بایستی از هنجارها و ارزش های پنهان و سایر آثار و تبعات این طرح ها اطلاع یافت و از جهت گیری ها و الگوهای موجود یا در حال شکل گیری، تفسیر و تصویر واقع بینانه تری ارائه نمود. لذا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال اساسی می باشد که اثرات اقدامات طرح هادی در نوگرایی سبک زندگی خانوارهای ساکن در روستاهای مورد مطالعه چگونه است؟ 2. مبانی نظری طرح هادی روستایی، برنامه و راهنمای مصوبی برای هدایت عملیات سازندگی و آبادانی در روستاها، با آگاهی از وضعیت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی آن هاست که به عنوان یک متغیر بیرونی وارد فضای روستا می شوند و بر ساختارهای روستا اثر می گذارد. بر این اساس، اجرای طرح های هادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به ایجاد دگرگونی های متعددی در ساختارهایی مثل الگوهای مصرف، سبک پوشش و لباس، آرایش، تغذیه، بهداشت، گفتار و گذران اوقات فراغت می گردد. در واقع، با تغییر بافت کالبدی- اجتماعی فضای روستا از حالت سنتی به سمت مدرن و یا شبه مدرن، شاهد تغییراتی در سبک زندگی هستیم که مجموع این عوامل، بر سبک زندگی ساکنان این نواحی اثر می گذارد و در نهایت سبک جدیدی از زندگی را پدید می آورد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p2030948 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.