سنتز حالات چهره انسان با روش مبتنی بر توزیع نیروی کشسانی اعمالی از طرف نقاط کنترلی

پیام:
چکیده:

این مقاله یک روش جدید برای سنتز حالات چهره انسان پیشنهاد می دهد که در آن برای شبیه سازی جابه جایی نقاط چهره در حالت های احساسی مختلف یک نیروی کشسانی تعریف می شود. اساس این نیرو وجود نقاط کنترلی با مختصات و جهت های معین روی تصویر چهره هست. به عبارت دیگر هر نقطه کنترلی یک نیروی کشسانی به نقاط چهره وارد کرده و آن ها را در جهت معینی حرکت می دهد. اندازه نیروی اعمالی به هر نقطه با فاصله بین آن نقطه و نقطه کنترلی رابطه عکس دارد. برای چند نقطه کنترلی، نیروی وارد شده به نقاط چهره برآیند نیروهای مربوط به تمام نقاط کنترلی است. برای سنتز حالت خاصی از چهره، محل نقاط کنترلی و پارامترهای نیرو برای دستیابی به چهره حالت دار تنظیم می شوند. جزئیات چهره با هرم لاپلاسین استخراج شده و به تصویر سنتز شده اضافه می شود. نتایج پیاده سازی نمایش دهنده کیفیت بصری بالا و پیچیدگی محاسباتی پایین روش پیشنهادی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2031277 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!