بررسی فراوانی انگل های خونی در گوسفندان حومه دزفول در جنوب غربی ایران

پیام:
چکیده:

انگل های خونی از جمله تیلریا، بابزیا و آناپلاسما سالانه خسارت اقتصادی زیادی به صنعت پرورش گوسفند در سطح دنیا وارد می آورند.  شهر دزفول که در جنوب غربی ایران واقع شده دارای آب و هوای گرم و مرطوب است و انتظار می رود آلودگی های انگلی از جمله انگل های خونی از شیوع بالایی در دام های این شهر برخوردار باشد.  هدف از پژوهش حاضر بررسی فراوانی انگل های خونی در گوسفندان حومه ی دزفول به روش میکروسکوپی و PCR است.  بدین منظور در شهریور ماه تابستان 1395 از 200 راس گوسفند از چهار منطقه ی شرق، غرب، شمال و جنوب دزفول به صورت تصادفی نمونه ی خون اخذ، گستره ی خونی تهیه و پس از رنگ آمیزی از نظر آلودگی به انگل های خونی بررسی گردید.  جهت آزمایش PCR از بین نمونه های خون اخذ شده، 112 نمونه به طور تصادفی انتخاب و به آزمایشگاه ارسال شد.  در بررسی میکروسکوپی به ترتیب 3 راس (1/5 درصد)، 52 راس (26 درصد)، 66 راس (33 درصد) آلوده به بابزیا، تیلریا و آناپلاسما بودند و آلودگی به سایر انگل های خونی مشاهده نشد.  در بررسی مولکولی میزان آلودگی به تیلریا و بابزیا به ترتیب 71/4درصد و صفر درصد بود.  نتایج این مطالعه نشان دهنده ی فراوانی بالای آلودگی به آناپلاسما و تیلریا و فراوانی اندک آلودگی به بابزیا در گوسفندان حومه ی دزفول است.  با توجه به نتایج این تحقیق لازم است اقداماتی از قبیل ارتقای سطح آگاهی دامداران در خصوص بیماری های انگلی دامی و به طور ویژه انگل های خونی و زیان اقتصادی ناشی از این بیماری ها، سم پاشی اماکن دامی و حمام دادن به موقع دام ها علیه انگل های خارجی به منظور کاهش خسارت های اقتصادی ناشی از این بیماری های انگلی در سطح منطقه ی دزفول صورت گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
68 -77
لینک کوتاه:
magiran.com/p2031637 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.