نقش ایدئولوژی در فرایند جنبش انقلابی (مقایسه انقلاب های ایران و نیکاراگوئه)

پیام:
چکیده:

مقایسه ی نقش ایدئولوژی در فرایند جنبش انقلابی ایران و نیکاراگوئه مساله مرکزی این نوشته است. در این راستا استدلال می کند ایندو انقلاب گونه جدیدی از انقلابات را معرفی کردند که منجر به تجدید نظر در نظریات انقلاب شدند. تا جایی که نقش ایدئولوژی در این انقلابات باعث جلب توجه متفکران این حوزه به عناصر فرهنگی در تبیین انقلاب بوده است. روش مقاله مقایسه ای-تطبیقی است و اطلاعات آن از داده های تحلیلی-نظری موجود فراهم آمده است. نتیجه این مقاله ناظر بر این موضع است که انقلاب های ایران و نیکاراگوئه مانند سایر انقلاب های دیگر دارای وجوه اشتراک و افتراق بسیاری هستند. این در نتیجه ی تحقیق استدلال می کند با وجود تفاوت های زمینه ای و حتی اختلاف در محتوای ایدئولوژی در دو انقلاب، نقش ایدئولوژی در بسیج توده ای در دو کشور دارای شباهت های بسیار است.روش مقاله مقایسه ای-تطبیقی است و اطلاعات آن از داده های تحلیلی-نظری موجود فراهم آمده است. نتیجه این مقاله ناظر بر این موضع است که انقلاب های ایران و نیکاراگوئه مانند سایر انقلاب های دیگر دارای وجوه اشتراک و افتراق بسیاری هستند. این در نتیجه ی تحقیق استدلال می کند با وجود تفاوت های زمینه ای و حتی اختلاف در محتوای ایدئولوژی در دو انقلاب، نقش ایدئولوژی در بسیج توده ای در دو کشور دارای شباهت های بسیار است.روش مقاله مقایسه ای-تطبیقی است و اطلاعات آن از داده های تحلیلی-نظری موجود فراهم آمده است. نتیجه این مقاله ناظر بر این موضع است که انقلاب های ایران و نیکاراگوئه مانند سایر انقلاب های دیگر دارای وجوه اشتراک و افتراق بسیاری هستند. این در نتیجه ی تحقیق استدلال می کند با وجود تفاوت های زمینه ای و حتی اختلاف در محتوای ایدئولوژی در دو انقلاب، نقش ایدئولوژی در بسیج توده ای در دو کشور دارای شباهت های بسیار است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p2034238 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.