بررسی دیدگاه فارغ التحصیلان دندانپزشکی یزد پیرامون آموزش ترمیم های کامپوزیت در سال 1396

پیام:
چکیده:
مقدمه

امروزه استفاده از کامپوزیت محبوبیت زیادی پیدا کرده اند. درک اصول کار و نیز حساسیت تکنیکی موجب شده استفاده از این مواد با چالش های زیادی همراه باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی دیدگاه فارغ التحصیلان دندانپزشکی یزد پیرامون آموزش ترمیم های کامپوزیت در سال 1396 می باشد.

روش بررسی

در‏ این‏ مطالعه ‏توصیفی، اطلاعات ‏به‏ روش‏ میدانی‏ توسط‏ پرسش نامه در بین 202 فارغ التحصیل دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد که در سه سال اخیر فارغ التحصیل شدند، توزیع گردید. اطلاعات جمع آوری شده پس از ورود به نرم افزار SPSS Inc., Chicago, IL; Version 16 توسط آزمون های من ویتنی و کروسکال والیس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج

از میان 202 پرسش نامه توزیع شده، 181 نفر به پرسش نامه پاسخ دادند میانگین نمره آگاهی بین شرکت کنندگان برابر با 04/2± 5/8 از نمره کل 16 بود. هم چنین میانگین نمره نگرش برابر51/4± 96/16 از نمره کل 30 ارزیابی شد. بررسی میانگین نمرات آگاهی و نگرش بین گروه های مختلف تفکیک شده بر اساس سال فراغت از تحصیل، سن و نوع ورودی انجام گرفت که در تمامی موارد ذکر شده تفاوت میانگین بین گروه های مطالعه معنی دار نبود. (05/0 <p-value). عمده مشکل شرکت کنندگان در ‏حین ‏انجام ‏ترمیم ‏های‏کامپوزیت‏ ‏ایزولاسیون‏ (60%) و ‏برقراری‏ تماس‏ مناسب‏ پروگزیمالی‏ (49%) بود.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان دهنده عدم رضایت دانشجویان تازه فارغ التحصیل از کیفیت آموزش های تئوری و عملی در زمینه ترمیم های کامپوزیتی است. هم چنین در زمینه مشکلات عملی حین درمان دندانپزشکان مشکلات عمده خود را تماس های پروگزیمالی نامناسب، شکستگی لبه ترمیم و حساسیت دندان ترمیم شده عنوان کردند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1516 -1527
لینک کوتاه:
magiran.com/p2034388 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.