بررسی و مقایسه ی سمیت نانوذرات اکسید آهن بدون پوشش و با پوشش پلی دوپامین در رده ی سلولی B16-F10 تحت شرایط برون تنی

پیام:
چکیده:
مقدمه

 در سال های اخیر، استفاده از نانوذرات در تشخیص، تحویل دارو و درمان به دلیل کوچک بودن این ذرات و افزایش نسبت سطح به حجم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مهم ترین مشکل زمان درمان سرطان به وسیله ی شیمی درمانی، عدم دسترسی به قسمت های مرکزی توده به علت خون رسانی کمتر آن است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان سمیت نانوذره ی اکسید آهن با پوشش پلی دوپامین و بدون پوشش پلی دوپامین بر روی سلول های سرطانی ملانوما B16-F10 بود.

روش ها

ابتدا، نانوذره ی اکسید آهن به روش هم رسوبی ساخته و به وسیله ی دوپامین پوشش دار گردید. سپس، با استفاده از روش MTT، اثر سیتوتوکسیسیته ی این نانوذره ی پوشش دار و بدون پوشش بر روی رده ی حیوانی B16-F10 مورد مطالعه قرار گرفت.

یافته ها

استفاده از نانوذره ی اکسید آهن بدون پوشش بر روی رده ی B16-F10 در غلظت 450 میکروگرم/میلی لیتر و در بازه ی زمانی 72 ساعت سمیت نشان داد و در خصوص نانوذره با پوشش، در هیچ یک از غلظت ها و در هیچ یک از دو بازه ی زمانی 48 و 72 ساعت، سمیت قابل توجهی وجود نداشت.

نتیجه گیری

خاصیت سمیت سلولی نانوذره ی بدون پوشش در مقایسه با نانوذره ی با پوشش، به طور معنی داری بیشتر بود. با استفاده از پوشش، می توان سمیت نانوذره ی اکسید آهن را کمتر کرد و از آن برای باند کردن هدایت دارو و همچنین، به عنوان یک ماده ی کنتراست در تصویربرداری رزنانس مغناطیسی (Magnetic resonance imaging یا MRI) استفاده نمود

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
762 -767
لینک کوتاه:
magiran.com/p2034567 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!