آشکارساز GLRT چند کانال در محیط تداخل AR با طیف گوسی در رادار موج سطحی HF

پیام:
چکیده:

رادار موج سطحیHF به دلیل داشتن دید ماورای افق، امکان آشکارسازی اهدافی را که در ورای افق زمین قرار دارند را درناحیه ی وسیعی از اقیانوس و دریا فراهم می کند. لیکن، درحضور تداخل قدرتمند کلاتر دریا که از نظر آماری رنگی است، راندمان آشکارسازی پردازش های مرسوم (که وابسته به داده هستند) کاهش پیدا می کند. همچنین عنصر براگ دریا عامل دیگری است که مانع آشکارشدن اهداف می شود. M-AR-GC-GLR آشکارسازی است که به صورت عمومی ارائه شده است و ما در این مقاله آن را در حالت خاص برای رادار موج سطحی HF و برروی نمونه های عملی کلاتر دریا اعمال کردیم و از جهات مختلف آن را مورد بررسی قرار دادیم. نشان داده شده است که با افزایش تعدادپالس های دریافتی، عملکرد آشکارساز بهتر می شود. عملکرد آشکارساز با کاهش میزان وابستگی مکانی نمونه های دریافتی بهتر می شود. همین طور، این آشکارساز با کاهش داده ی ثانویه عملکردی بهتری پیدا می کند که از آنجاییکه در کاربردهای عملی با داده ی ثانویه کمی روبه روهستیم، یک حسن است. همچنین در نسبت سیگنال به تداخل کم، آشکارساز پیشنهاد شده عملکرد خود را حفظ کرده و از آشکارساز GLR کلی نیز بهتراست. از این رو، این آشکارساز برای نمونه های دریا و رادار موج سطحی HF دارای کارکرد موثری است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2034877 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.