ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد دیوارهای حائل تثبیت یافته با مسلح کننده های مکانیکی مهار صفحه ای

پیام:
چکیده:

مهارهای صفحه ای یکی از انواع مسلح کننده های مکانیکی هستند که کاربردهای گسترده ای در فعالیت های ژئوتکنیکی ساحلی و فراساحلی مانند ساخت دیوارهای حائل مکانیکی، مقابله با بالازدگی فونداسیون ها، تثبیت توربین های باد و سکوهای شناور دریایی در برابر تلاطم آب دریا، و مهار خطوط لوله مدفون و مستغرق دارند. در این مقاله نتایج مدل سازی آزمایشگاهی دیوارهای حائل مهار صفحه ای با هدف بررسی عملکرد آن ها ارائه شده است. موارد بررسی شده بر قابلیت باربری پاشنه بارگذاری و تغییرمکان های افقی دیواره شامل ارزیابی تاثیر شکل مربعی و دایره ای صفحات مهاری، ابعاد آن ها در دو اندازه مختلف، تحت سه چیدمان لوزی، مربعی و 5 مهاره بوده است. به منظور مشاهده سطح لغزش بحرانی و میزان تاثیر موارد مذکور روی گوه گسیختگی از روش سرعت سنجی تصویری ذات (PIV) استفاده شده است. بر این اساس، بیش ترین قابلیت باربری دیواره و کم ترین جابه جایی افقی آن به ترتیب مربوط به چیدمان 5 مهاره، لوزی و مربعی بوده است. چیدمان لوزی با وجود یک مسلح کننده کم تر اختلاف نسبتا کمی با نتایج چیدمان 5 مهاره داشته است. شکل دایره ای صفحات پایداری بیش تری را در دیواره فراهم آورده اند. بر طبق نتایج تحلیل PIV، کرنش ذرات در سطح لغزش بحرانی، در چیدمان های 5 مهاره و لوزی کوچک تر از چیدمان مربعی و در صفحات دایره ای کوچک تر از صفحات مربعی به دست آمده است. چیدمان مسلح کننده ها و ابعاد صفحات تاثیر چشم گیری بر عمق گوه گسیختگی در خاکریز دیواره داشته اند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
213 -236
لینک کوتاه:
magiran.com/p2034884 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!