بررسی پایدارسازی شیروانی ها به کمک نتایج تحلیل های احتمالاتی (مثال موردی: شیروانی مشرف به سرریز آزاد سد کوار شیراز)

پیام:
چکیده:

طراحی و اجرای شیروانی ها یکی از حساس ترین و مهم ترین مسائل در پروژه های عمرانی و معدنی محسوب می شود. در علم ژئوتکنیک، به دلیل دسترسی نداشتن به اطلاعات کافی و مطمئن پیرامون کمیت های طراحی، ارائه یک مدل کاملا قطعی غیرممکن است. از این رو، در سال های اخیر، برای تحلیل پایداری شیروانی ها بیش تر به روش احتمالاتی مراجعه شده است. در این تحلیل ها، کمیت های تاثیرگذار در پایداری شیروانی به صورت توزیع های آماری در نظر گرفته می شوند و در نتیجه ضریب اطمینان نیز یک توزیع آماری خواهد شد. از این رو، ابتدا خلاصه ای از تحقیقات انجام شده روی تحلیل احتمالاتی شیروانی ها ارائه شده و برتری تحلیل احتمالاتی نسبت به تحلیل قطعی در طراحی شیروانی ها بررسی می شود. در ادامه، برای شفاف شدن توصیف های مذکور، شیروانی مشرف به سرریز آزاد سد کوار شیراز با روش شبیه سازی مونت کارلو به صورت احتمالاتی با استفاده از نرم افزار SLIDE تحلیل می شود. این تحلیل ها نشان می دهند ضریب اطمینان محاسبه شده به وسیله تحلیل احتمالاتی به صورت یک تابع توزیع ارائه می شود که نسبت به تحلیل قطعی که نتیجه آن صرفا یک مقدار مشخص است، تصویر روشن تری از شکست ارائه می کند. هم چنین نتایج تحلیل احتمالاتی نشان می دهد که می توان شیب شیروانی را بهینه کرد به نحوی که کاملا پایدار بماند و حجم عملیات سنگ برداری نیز بهینه شود. از این رو به کمک تحلیل احتمالاتی شیب بهینه این شیروانی تعیین شد که در این حالت میزان سنگ برداری حدود 28000 متر مکعب کم تر می شود.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
371 -398
لینک کوتاه:
magiran.com/p2034890 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!