نقش دیپلماسی علمی در تامین منافع ملی دولتها (با تاکید بر شرکت های دانش بنیان)

پیام:
چکیده:

 دیپلماسی علمی به استفاده از ظرفیت های علم و فناوری به عنوان ابزار عمل دولت ها در مجاری دیپلماسی و در  تعامل با سایر دولت ها و ملت ها اشاره می کند. بهره گیری از این دیپلماسی در راستای تامین منافع ملی دولت ها بر مبنای رویکردهای مختلفی همچون رویکردهای اقتصادی، بازار سازی، کسب درآمد، گسترش حوزه نفوذ، وجهه سازی و کسب پرستیژ بین المللی، افزایش امنیت، تولید و انتشار دانش و بسیج منابع صورت می گیرد. شرکت های دانش بنیان بواسطه محوریت بهره گیری از فناوری و تکنولوژی در تولید محصول و یا خدمات خود به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای دیپلماسی علمی در ایجاد تعاملات بین دولتی و کسب منافع ملی از سوی دولت ها مورد استفاده قرار می گیرد. سوال پژوهش حاضر این است که دیپلماسی علمی با بهره گیری از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان چگونه در جهت تامین اهداف و منافع ملی دولت ها عمل می کند؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که دیپلماسی علم و فناوری با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در انتقال فناوری از یک سو و شناسایی و ایجاد بازارهای خارجی برای کالاها و محصولات دانش بنیان می تواند ضمن خلق فرصت هایی جهت تعامل و کسب وجهه مثبت بین المللی در جهت کسب ثروت و منافع مادی کشور عمل نماید. 

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2035547 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.