روایت شگرف در خودنگاره سبز و کولی کنار آتش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این مقاله بررسی دو رمان کولی کنار آتش نوشته منیرو روانی پور و خودنگاره سبز اثر ماری ایندیای است. ساختارهای روایی متفاوتی که نویسندگان در این رمان ها به کار گرفته اند موجب تشویش خواننده می شوند و حسی غریب در ذهن او پدید می آورند. از نظر تئوریک این مقاله در چهارچوبی تطبیقی قرار می گیرد و با تکیه بر نظریه تزوتان تودوروف در باب فانتستیک شگرف نشان می دهد چه نوع ساختارهای روایی در متن این حس شگرف و تشویش آور را به وجود می آورند. اگرچه منیرو روانی پور و ماری ایندیای هر یک در قالبی نوآورانه و خاص که متناسب با فرهنگشان است به خلق آثار خود پرداخته اند، مقایسه رمان های آنها منطقی و قابل قبول به نظر می رسد: در این پژوهش سعی داریم نشان دهیم چگونه دو نویسنده که برآمده از دو فرهنگ متفاوت اند مفهوم شگرف را در نوشتار خود به تصویر می کشند و چگونه این حس را به خواننده منتقل می کنند. یکی از عواملی که دو داستان را به هم نزدیک می کتد انتخاب روایی نویسندگان است که فضای شگرف داستان را پررنگ تر می کند، فضایی که درآن تمامی رویدادها در بستری از وهم و رویا به تصویر کشیده شده اند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
127 تا 161
لینک کوتاه:
magiran.com/p2035806 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!