تبیین چگونگی ایفاء نقش قابلیت های پویا در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان موفق (حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

محیط های متلاطم و وجود عواملی مانند تحریم ها، قوانین دولت، رانت شرکت های دولتی، عدم پایداری شرایط اقتصادی بویژه نوسانات نرخ ارز که در مورد محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حائز اهمیت است، میزان عدم اطمینان و چالش های این محیط را افزایش داده است. اما در این میان، شرکت های دانش بنیان موفقی وجود دارند که همچنان به صدرنشینی خود در بازار ایران ادامه داده اند و توانسته اند سهم بازار خوبی را خلق کرده و حفظ کنند و همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. ما اعتقاد داریم بخشی از موفقیت و رشد اینگونه کسب و کارها ناشی از اقدامات به موقع آن ها در برابر چالش ها و برخورداری از قابلیت هایی است که نمی توان آن را صرفا به قابلیت های روتین همانند سایرکسب وکارها نسبت داد. در چنین محیطی، مزیت رقابتی، پایدار نیست و کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان برای ادامه فعالیت و رسیدن به سهم بازار به قابلیت های پویا احتیاج دارند. برای تبیین چگونگی نقش قابلیت های پویا بر عملکرد شرکت-های کوچک و متوسط دانش بنیان مدلی را براساس ادبیات تحقیق استخراج کرده و سپس با مصاحبه با مدیران و کارکنان این شرکت ها، صحت یا عدم صحت مدل را بررسی کردیم.

زبان:
فارسی
صفحات:
89 تا 127
لینک کوتاه:
magiran.com/p2035814 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!