تبیین چگونگی ایفاء نقش قابلیت های پویا در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان موفق (حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات)

پیام:
چکیده:

محیط های متلاطم و وجود عواملی مانند تحریم ها، قوانین دولت، رانت شرکت های دولتی، عدم پایداری شرایط اقتصادی بویژه نوسانات نرخ ارز که در مورد محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حائز اهمیت است، میزان عدم اطمینان و چالش های این محیط را افزایش داده است. اما در این میان، شرکت های دانش بنیان موفقی وجود دارند که همچنان به صدرنشینی خود در بازار ایران ادامه داده اند و توانسته اند سهم بازار خوبی را خلق کرده و حفظ کنند و همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. ما اعتقاد داریم بخشی از موفقیت و رشد اینگونه کسب و کارها ناشی از اقدامات به موقع آن ها در برابر چالش ها و برخورداری از قابلیت هایی است که نمی توان آن را صرفا به قابلیت های روتین همانند سایرکسب وکارها نسبت داد. در چنین محیطی، مزیت رقابتی، پایدار نیست و کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان برای ادامه فعالیت و رسیدن به سهم بازار به قابلیت های پویا احتیاج دارند. برای تبیین چگونگی نقش قابلیت های پویا بر عملکرد شرکت-های کوچک و متوسط دانش بنیان مدلی را براساس ادبیات تحقیق استخراج کرده و سپس با مصاحبه با مدیران و کارکنان این شرکت ها، صحت یا عدم صحت مدل را بررسی کردیم.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -127
لینک کوتاه:
magiran.com/p2035814 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!