بررسی تجربی نویز جریان پیرامون استوانه با مقطع دایره ای با اندازه گیری نوسانات فشار ناپایای سطح

پیام:
چکیده:

در مطالعه حاضر نویز منتشر شده از یک مدل استوانه ای با مقطع دایر های به قطر 22 میلی متر و طول 500 میلی متر بطور تجربی بررسی شده است. برای این منظور نوسانات فشار سطحی با استفاده از میکروفون های کندانسوری کوچک Pa‐WM‐61A هم در جهت دهانه مدل و هم در جهت محیطی اندازه گیری شده است. کلیه آزمایش ها در تونل باد مادو نصوت با سطح آشفتگی 0/3 درصد و حداکثر سرعت 25 متر برثانیه انجام گرفته است. نتایج نشان دادند که نویز باریک باند به ترتیب برای سرعت های 10 و 15 و 20 متر بر ثانیه در بسامدهای ریزش گردابه 98 و 142 و 186 هرتز رخ می دهد که تقریبا متناظر با عدد استروهال0/2است. علاوه براین هارمونیک های اول و دوم آن به ترتیب در بسامدهایی دو و سه برابر بسامد ریزش گردابه رخ می دهند. در این مطالعه بهترین اجتماع داده های طیف فشار سطح در محدوده بسامدهای پایین و میانی به ازای استفاده از مقیاس های جریان بالادست)مرتبط باساختارهای بزرگ(و در بسامدهای بالا به دلیل استفاده از پارامترهای مرتبط با جریان پایین دست مدل)مرتبط باساختارهای کوچک(در محل شکل گیری گردابه حاصل شده است. توابع همدوسی عرضی و محیطی، نشان می دهند که ابعاد فیزیکی و طول عمر)زمان فروپاشی(گردابه های بزرگ بیشتر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
329 -346
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036104 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!