بررسی عملکرد فن های کندانسور سیستم سرمایشی در سرعت های مختلف قطار شهری

پیام:
چکیده:

در مطالعه حضر رفتار سیال به منظور ارزیابی اثرات جریان مخالف ناشی از حرکت قطار بر عملکرد فن های کندانسور سامانه سرمایشی مورد بررسی قرار می گیرد. در سرعت های مختلف قطار، پروفیل منحنی سرعت جریان خروجی از فن و همچنین تغییرات دمایی در محدوده فن مورد بررسی قرار گرفتند. در تحلیل عددی، معادلات ناویر استوکس و انرژی برای جریان درهم و تراکم ناپذیر و مدل توربولانسی k-ε نیز برای مدل سازی جریان درهم استفاده شده اند. نتایج به صورت تغییرات دما در محدوده فن، سرعت جریان فن و طول موثر که به عنوان معیاری برای میزان هدایت جریان خروجی از فن در خلاف جهت حرکت قطار می باشد در سرعت های مختلف قطار شهری گزارش شده اند. در سرعت های بالای قطار، سرعت منفی در فن و افزایش طول موثرموثر مشاهده شده اند. در حداکثر سرعت قطار، طول موثر بدون بعد در ارتفاع 10 و 20 سانتی متری به مقدار 0/528 و 0/952 می رسد. در انتها نیز پارامتری که بیانگر نسبت نرخ حرارتی به نرخ حرارتی ماکزیمم بیشینه می باشد در ارتفاع 10 سانتی متری تعریف می شود که مقدار آن در حداکثر سرعت قطار 5/88 درصد می باشد که دلیل کاهش این پارامتر غالب شدن جریان مخالف بر جریان فن بوده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
365 -380
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036106 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!