بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دو سال آخر دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد در زمینه مشاوره برای ترک دخانیات به بیماران در سال 96-1395

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

مصرف دخانیات در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یکی از مهم ترین معضلات بهداشتی و موانع توسعه می باشد. این مسئله در طولانی مدت، دلیل رفتاری اصلی مرگ های زودرس و ناتوانی هایی است که سالانه باعث مرگ حدود 4 میلیون نفر در جهان می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دو سال آخر دندانپزشکی دانشکده شهید صدوقی یزد درباره مشاوره ترک دخانیات انجام شد.

روش بررسی

در این مطالعه توصیفی مقطعی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دو سال آخر دانشکده دندانپزشکی یزد بررسی شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS18 و آزمون من ویتنی و ضریب همبستگی Pierson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

در مجموع 110 دانشجو در این مطالعه شرکت کردند. میانگین نمره آگاهی دانشجویان دختر 18/38، دانشجویان پسر 17/66، میانگین نمره نگرش دانشجویان دختر 31/06و دانشجویان پسر 32/45بود. بر اساس ضریب همبستگی آگاهی با سن (0/112)، ترم تحصیلی (0/001-) و معدل (0/076) به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که آگاهی با افزایش سن و معدل افزایش و با افزایش ترم کاهش می یابد. بر اساس ضریب همبستگی نگرش با سن (0/013)، ترم تحصیلی (0/018) و معدل (0/008) می توان نتیجه گرفت که نگرش با افزایش سن، ترم تحصیلی و معدل بهبود می یابد.

نتیجه گیری

 علی رغم نگرش نسبتا خوب دانشجویان دندانپزشکی در زمینه مشاوره ترک دخانیات، آگاهی آنان ضعیف بود. بنابراین نیاز به تجدید نظر در برنامه های کلان آموزشی و گام هایی در زمینه تقویت آموزش در دانشکده ها احساس می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
112 -119
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036122 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.