تحلیل محتوای کتابهای درسی کار و فناوری پایه ششم و هفتم از لحاظ توجه به ابعاد فناوری

پیام:
چکیده:
هدف

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه کتاب‌های درسی فناوری پایه ششم و هفتم نسبت به مولفه‌های فناوری انجام شده است.

روش

روش مطالعه، تحلیل محتوا و با رویکرد کمی بوده است. قلمرو پژوهش در این مطالعه، کتاب‌های درسی فناوری پایه ششم و هفتم را تشکیل داده که در سال تحصیلی 97-96 به عنوان کتاب‌های درسی دارای اعتبار بوده‌اند، در فرایند تحلیل محتوا کدگذاری از طریق قیاسی و بر اساس پنج مقوله فناوری انجام شد. در این بررسی واحد زمینه جمله و واحد ثبت مضمون و تصویر بوده است.

یافته‌ها

 یافته ها نشان داد که در کتاب‌های درسی پایه هفتم توجه کمی به مولفه‌های فناوری شده و در تصاویر کتاب‌های درسی فناوری پایه ششم و هفتم به پرورش ابعاد فناوری توجه کمی شده است.

نتایج

نتایج این پژوهش توجه بیشتر دست اندرکاران نظام آموزشی و برنامه‌ریزان درسی را به پرورش ابعاد فناوری از طریق متون درسی می‌طلبد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
37 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036149 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!