بررسی میزان سر و صدا در کارخانه شکر مجتمع کشت و صنعت دعبل خزاعی

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

آلودگی صوتی می تواند سلامت روحی و روانی انسان را به مخاطره اندازد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان سر و صدا در کارخانه شکر مجتمع کشت و صنعت دعبل خزاعی در سال 1397 انجام شد.

روش کار

برای انجام این مطالعه، صدا و پارامترهای صوتی شامل: تراز فشار صوت و مقادیر حداقل و حداکثر در نه واحد در فضای داخلی کارخانه شامل 38 ایستگاه مطالعاتی با 30 نقطه در محوطه باز با استفاده از دستگاه صداسنج مورد سنجش قرار گرفتند. شایان ذکر است که سنجش صدا در فصل بهار سال 1397 به صورت دو بار در هفته و طی دو نوبت صبح و عصر با فواصل زمانی 15 دقیقه صورت پذیرفت. در انتها داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16 و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

 میزان حداکثر و حداقل تراز فشار صوت مربوط به واحدهای نیروگاه و انبار شکر سفید به ترتیب برابر با 0/86±91/10 و 0/44±79/73 دسی بل ثبت گردید. همچنین مقایسه میانگین تراز فشار صوت در ایستگاه های مختلف در واحدهای نیروگاه تولید شکر خام و نیز بخشی از ایستگاه های موجود در واحد تصفیه شکر، کوره آهک و بویلر بیش از میزان استاندارد مجاز 85 دسی بل بود ؛ اما در محوطه باز کارخانه پایین تر از حد استاندارد به دست آمد.

نتیجه گیری

 با توجه به اینکه میزان سر و صدا در بخش هایی از فضای داخل کارخانه بیش از حد مجاز است، توصیه می گردد ضمن پایش مستمر، نسبت به به کارگیری تکنیک های کاهش سر و صدا از مواجهه با آلودگی صوتی در صنعت به عمل آید.

زبان:
فارسی
صفحات:
19 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036160 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.