تاثیر مکمل یاری عصاره میوه انار بر روی شاخص های التهابی، چربی های خون و شاخص های گلایسمی در افراد دارای اضافه وزن و چاق: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

در مطالعات مختلف، اثرات متعدد آنتی اکسیدانی عصاره انار گزارش شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر 30 روزه مکمل خوراکی عصاره انار بر روی شاخص های التهابی، چربی های خون و شاخص های گلایسمی در افراد دارای اضافه وزن و چاق انجام شد.

روش بررسی

در این مطالعه تصادفی دو سوکور و کنترل شده با دارونما، 48 شرکت کننده چاق و دارای اضافه وزن به طور تصادفی (جهت دریافت 1000 میلی گرم عصاره انار یا پلاسبو به مدت 30 روز) از بین افراد بزرگسال (سن 60-30 سال) با شاخص توده بدنی 40-25 طی یک فراخوان انتخاب شدند. در شروع مطالعه و پس از 30 روز درمان، شاخص های تن سنجی شامل: دریافت غذا، غلظت پلاسمایی مالون دی آلدئید (MDA)، اینترلوکین-6 و پروتئین واکنشگر-C با حساسیت بالا (hs-CRP) و سطح لیپید، گلوکز و انسولین سرم بررسی گردید. داده ها با استفاده از آزمون های تی تست مستقل و وابسته آنالیز شدند.

یافته ها

در این مطالعه، 30 روز مکمل یاری با عصاره انار باعث کاهش معنی داری در میزان سرمی گلوکز، انسولین، کلسترول تام، لیپوپروتئین با چگالی پایین (LDL)، MDA،IL-6 و hs-CRP  شد. همچنین لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL)، به طور معنی داری پس از مکمل یاری با عصاره انار در مقایسه با گروه دارونما افزایش یافت.

نتیجه گیری

 مکمل یاری با عصاره انار می تواند با کاهش دادن التهاب سیستمیک و کاهش چربی های خون، در کاهش عوارض مرتبط با چاقی و اضافه وزن موثر باشد؛ بنابراین انجام کارآزمایی های بالینی با حجم نمونه بالاتر جهت اثبات این اثرات ضروری به نظر می رسد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
14 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036421 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.