تغییرات جوانه زنی و شاخص های رشد گاوزبان (Borago officinalis L.) در واکنش به پیش تیمار بذر و فواصل مختلف آبیاری

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی جوانه زنی بذر، سبز شدن گیاهچه و تغییرات شاخص های رشد گیاه گاوزبان در واکنش به پیش تیمار بذر و محدودیت آب، آزمون های آزمایشگاهی به صورت طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار و آزمایش مزرعه ای به صورت کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1391 اجرا گردیدند. تیمارهای آبیاری (I1، I2، I3، I4: به ترتیب آبیاری پس از 60، 90، 120 و 150 میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A) و پیش تیمار بذر (P0: بدون پیش تیمار، P1: پیش تیمار با آب، P2: پیش تیمار با نیترات پتاسیم 100 میلی مولار و P3: پیش تیمار با دی هیدروفسفات پتاسیم 100 میلی مولار) به ترتیب در کرت های اصلی و فرعی قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده، پیش تیمار آبی بذر گاوزبان، میانگین سرعت جوانه زنی و رشد گیاهچه را به ترتیب 9/15 و 6/22 درصد افزایش داد. سرعت سبز شدن گیاهچه های گاوزبان هم تحت تیمارهای مختلف بذری حدود هفت درصد بهبود یافت. در مرحله رویشی، شاخص سطح برگ گیاهان حاصل از بذرهای پیش تیمار شده با آب مقطر، KNO3 و KH2PO4 به ترتیب 8/22، 7/39 و 1/16 درصد بیشتر از تیمار شاهد بود. در مرحله گلدهی، با کاهش شاخص سطح برگ از اتلاف آب گیاهان تحت شرایط کمبود آب کاسته شد. همه تکنیک های پیش تیمار بذر، به ویژه پیش تیمار آبی، شاخص سطح برگ را در شرایط آبیاری مطلوب از طریق افزایش سرعت سبز شدن گیاهچه بهبود بخشید. تجمع ماده خشک، سرعت رشد نسبی و سرعت رشد گیاه گاوزبان با افزایش فواصل آبیاری کاهش یافت، با این حال، دوره رشد گیاهان حاصل از بذرهای پیش تیمار شده طولانی تر از گیاهان حاصل از بذرهای تیمار نشده بود که به تولید گیاهانی بزرگ تر در شرایط آبیاری مطلوب منجر شد
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036610 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!