بررسی شگفتی علمی قرآن در آیه «فشاربون شرب الهیم»

پیام:
چکیده:
قرآن کریم کتاب هدایت انسان ها است. افزون بر جنبه های هدایتی ممکن است برخی از اشارات علمی نیز از قرآن استخراج گردد. لازم است تا انجام چنین امری با دقت و با اتکا بر روش های معتبر صورت پذیرد. نوشتار حاضر می کوشد تا با تامل و تفکر در آیه Pفشاربون شرب الهیمO و با روش توصیفی تحلیلی برخی از اشارات علمی موجود در آیه را به بحث نشیند. با وجود تناقص ظاهر آیه با ویژگی های زیستی شتر، نتیجه پژوهش نشان می دهد که تشبیه دوزخیان به شتر، نشانگر اسرار و حکمت های علمی نهفته در این آیه شریف است که مهم ترین آن، تشنگی زیاد است. هر چند بسیاری از لغویان و مفسران هیام را به بیماری تشنگی در شتر، به کار برده اند. اما در علم دام پزشکی تریپانوزوما را نوعی انگل تک یاخته ای دانسته که در دام های اهلی خصوصا در شتر، بیماری ایجاد می کند. تشنگی زیاد که علامت خطری برای کم شدن مایعات بدن است، اختلالات فیزیولوژیکی اندام های داخلی، مانند: لوزالمعده، دستگاه گوارش و کلیه ها، از مواردی است که این بیماری باعث از کار افتادن آنها می شود. یافته های این پژوهش در حوزه مطالعات تفسیر علمی قرآن و نیز مبحث میان رشته ای قرآن و علوم زیستی کاربرد دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036625 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.