درآمدی بر نقش معرفت شناسی در تقویت و بازشناسی دانش تفسیر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تقویت و به روزرسانی علوم اسلامی از اولویت های محققان این عرصه است. یکی از علوم اسلامی که به شکل جدی نیازمند این امر است، دانش تفسیر می باشد. شیوه به روزرسانی این دانش، تقویت و بازشناسی آن توسط علوم جدیدی مانند فلسفه دانش تفسیر در کنار تعامل با معرفت شناسی، موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می دهد. روش تحقیق در مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای است. بررسی های این مقاله نشان دهنده تاثیرگذاری دانش معرفت شناسی در گونه شناسی گزاره های دانش تفسیر، رتبه بندی روش های تفسیری بر اساس رسیدن قطعی به مراد الهی، تکمیل روش های مورد نیاز در فلسفه دانش تفسیر، تبیین نظام مندی دانش تفسیر و تحلیل استدلال های موجود در دانش تفسیر است. دانش معرفت شناسی می تواند قلمرو دانش تفسیر را بر اساس تحلیل ماهیت گزاره های دانش تفسیر و بررسی فصول ممیزه آن، روشن نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036754 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.