بررسی تاثیر افزودن کاپتوپریل به رژیم استاندارد شیمی درمانی حاوی کپسیتابین در پیش گیری از بروز سندرم دست و پا در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

پیام:
چکیده:
مقدمه

این مطالعه با هدف تعیین تاثیر کاپتوپریل در پیش گیری و درمان سندرم دست و پا، در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال تحت شیمی درمانی با کپسیتابین انجام شد.

روش ها

 در یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی، 66 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال تحت شیمی درمانی با رژیم حاوی کپسیتابین، در دو گروه 33 نفره توزیع شدند. گروه اول، روزانه 50 میلی گرم کاپتوپریل و گروه شاهد، دارونما با دز مشابه از یک هفته قبل از شروع شیمی درمانی تا پایان دوره ی سوم درمان دریافت کردند. بیماران دو گروه در سه و شش هفته بعد از شروع شیمی درمانی و چهار هفته بعد از پایان سه دوره ی شیمی درمانی، از نظر بروز سندرم دست و پا بررسی و مقایسه شدند.

یافته ها

در انتهای مطالعه، 2 نفر (6/1 درصد) از گروه مورد و 8 نفر (24/2درصد) از گروه شاهد مبتلا به سندرم دست و پا بودند (0/039 = P). بروز سندرم دست و پا در دو گروه مورد و شاهد، در سه هفته بعد از شروع درمان، صفر و در شش هفته بعد از شروع درمان در دو گروه مورد و شاهد، به ترتیب 3 مورد (9/1درصد) و 5 مورد (15/2درصد) بود (0/450 = P) و در چهار هفته بعد از اتمام سه دوره ی شیمی درمانی، 2 مورد (6/1درصد) و 8 مورد (24/2درصد) بود (0/039 = P).

نتیجه گیری

تجویز کاپتوپریل در بیماران تحت شیمی درمانی حاوی کپسیتابین، باعث کاهش بروز علایم سندرم دست و پا در چهار هفته بعد از اتمام سه دوره ی شیمی درمانی گردید و با توجهبه تشابه پاتوژنز سندرم دست و پا با دیگر اختلالات عروقی، به نظر می رسد تجویز کاپتوپریل با کاهش بروز علایم سندرم دست و پا همراه باشد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
824 -831
لینک کوتاه:
magiran.com/p2037199 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.