بررسی آلودگی الکترونی در میدان های فوتونی کلینیکی شتاب دهنده با کد BEAMnrc

پیام:
چکیده:
مقدمه

 امروزه، پرتوهای فوتونی پرانرژی در درمان انواع سرطان ها استفاده ی بسیاری دارد. با این وجود، تولید الکترون به عنوان ذرات آلوده کننده در مسیر فوتون ها، ضرورت تحقیق در این زمینه را فراهم می آورد.

روش ها

با استفاده از کد BEAMnrc، کلاهک درمان شتاب دهنده ی Varian2100C/D با انرژی 6 مگاولت شبیه سازی شد و با استفاده از تکنیک های پیشرفته ی کاهش واریانس، منحنی های دز عمقی محور مرکزی به دست آمد و با منحنی های اندازه گیری شده مقایسه گردید. برای محاسبه ی Percentage depth dose (PDD) و پروفایل، از کد DOSXYZ استفاده شد. همچنین، اثر حذف آلودگی الکترونی توسط فیلترهای Al، Pb، (methyl methacrylate)Poly (PMMA)، خلا و کیسه ی هلیم بین ستون هوای کلاهک شتاب دهنده و تخت درمان و ترکیب آن ها بررسی شد.

یافته ها

با افزایش Source to surface distance (SSD) و افزایش ستون هوا، انتظار افزایش سهم آلودگی الکترون می رفت، اما نشان داده شد که افزایش ارتفاع ستون هوا، خود مانند یک فیلتر عمل می کند و الکترون های کم انرژی را جذب می کند. حضور هلیم به جای ستون هوا، دز سطحی را تا حدود 10 درصد نسبت به ستون هوا کاهش می دهد و برای عناصر سبک نظیر Al و PMMA نه تنها آلودگی الکترون کاهش نیافت، بلکه افزایش پیدا کرد و تنها برای فیلتر سربی کاهش 3/5 درصد مشاهده گردید.

نتیجه گیری

جهت فیلتراسیون آلودگی الکترون ناشی از کلاهک دستگاه و کولیماتورهای ثانویه، استفاده از مواد با عدد اتمی و چگالی بالا و کیسه ی هلیم به طور هم زمان پیشنهاد می شود .

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
839 -844
لینک کوتاه:
magiran.com/p2037201 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.