مدل سازی و بهینه سازی پالس شارژ باتری سربی - اسیدی

پیام:
چکیده:

باتری ها از دیرباز یکی از بهترین ادوات ذخیره انرژی به حساب می آمده اند، اصول اساسی کارکرد باتری های قابل شارژ و غیرقابل شارژ واکنشهای الکتروشیمیایی درون سلول می باشد. مهمترین مسئله در کارایی باتری های مختلف شیوه ی شارژ و دشارژ میباشد، معمولا روند دشارژ باتری را بار تعیین می کند اما روند شارژ بسیار در افزایش دمای باتری و همچنین در میزان طول عمر باتری بسیار موثر است. لذا شیوه های شارژ قدیمی باتری همچون جریان ثابت، ولتاژ ثابت و غیره افزایش دمای باتری و کاهش طول عمر علیرغم زمان شارژ طولانی، را به همراه دارد. در این مقاله روش شارژ کردن باتری به وسیله پالس مثبت و منفی بهینه بدون فیدبک گرفتن از میزان شارژ باتری انجام شده است. نتایج نشان میدهد که افزایش دمای باتری در زمان پالس منفی پایین می آید و به عبارتی باتری استراحت می کند، لذا افزایش طول عمر باتری در دمای کمتر واضح است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p2037397 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!