استفاده از یک الگوریتم خوشه بندی توسعه یافته به منظور بهبود عملکرد شبکه های حسگر بی سیم

پیام:
چکیده:

پیشرفت فناوری باعث رشد چشمگیر شبکه های حسگر بی سیم و توسعه قابل توجه آنها شده است. این شبکه ها از گره های کوچک باقابلیت های حس کردن، پردازش و محاسبه تشکی لشده تا بر شرایط فیزیکی یا محیطی نظارت داشته باشد. یکی از مهمترین زمینه های تحقیقاتی در شبکه های حسگر بی سیم، حداقل سازی مصرف انرژی است .امروزه از الگوهای هوش محاسباتی نظیر خوشه بندی و مسیریابی انرژی آگاه به طور گسترده در این شبکه ها استفاده میشود. اگرچه بسیاری از روش های اما بسیاری از آنها نمیتواند همزمان اهداف طول عمر شبکه و تعداد ، خوشه بندی و مسیریابی مبتنی بر فازی قبلا ارائه شده است بسته های ارسالی را در جهت کاهش مصرف انرژی در نظر بگیرند. در این تحقیق از یک الگوریتم خوشه بندی توسعه یافته مبتنی بر FCM و همچنین یک روش مسیریابی مبتنی بر منطق فازی به منظور بهبود عملکرد شبکه های حسگر بی سیم و کاهش مصرف انرژی استفاده میکنیم. هدف اصلی این روش افزایش طول عمر شبکه از طریق توزیع مناسب مصرف انرژی بین گره ها می باشد. آزمایش های انجام شده برتری روش های پیشنهادی را نسبت به روش های DirectTransmission، SH-MEER و MH-FEER اثبات کرده است. بهترین نتایج روش پیشنهادی در معیارهای طول عمر شبکه و تعداد بسته های ارسالی با انرژی اولیه 0/2 ژول به ترتیب 439 و 796 گزارش شده است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2037417 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!