بررسی شیوع و عوامل زمینه ساز سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

پیام:
چکیده:
مقدمه

از آنجایی که ادم حاد ریه یکی از دلیل بستری مادر باردار در بخش مراقبت های ویژه است و عدم تشخیص به موقع آن عوارض خطرناکی بر مادر و جنین برجای می گذارد بر آن شدیم تا مطالعه حاضر را با هدف تعیین فراوانی، عوامل زمینه ای و پیامدهای ادم حاد ریه در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان های سطح شهر تبریز- 1392-1393 به انجام برسانیم.

مواد و روش ها

این مطالعه از نوع همگروهی (کوهورت) است که ازمهرماه 1392 تااسفند 1393 در مراکز آموزشی درمانی تبریز باارزیابی 22250 بیمار به روش تمام شماری انجام شد و تعداد 2750 بیمار بر اساس چک لیست پژوهشگر ساخته وارد مطالعه شدند. داده ها با آزمون ANOVA برای متغیرهای کمی و آزمون مجذور کای دو برای متغیرهای کیفی مورد تجزیه قرار گرفتند.

نتایج

شیوع ادم حاد ریه در حاملگی های پرخطر، 2/1% (34 نفر) و در جمعیت کل مادران باردار، 15/0% است. شایع ترین علل بروز ادم حاد ریه در بارداری به ترتیب پره اکلامپسی (9/52درصد- 18 نفر) بیماری قلبی (5/26درصد- 9 نفر) و عفونت (5/23درصد- 8 نفر) است. از نظر پیامدهای نوزادی، وزن نوزادان گروه ادم حاد ریه کمتر و آپگار دقیقه یک و دقیقه پنجم در آن ها پایین تر بوده و IUGR در گروه ادم حاد ریه، 9/1 برابر گروه شاهد(RR=1.9; 95%CI[1.1-3.5]) و موارد فوت جنینی در گروه ادم حاد ریه، 5/2 برابر گروه شاهد است. (RR=2.5; 95%CI[1.1-5.9]).

نتیجه گیری

آگاهی از ، عوامل زمینه ای و پیامدهای ادم حاد ریه در حاملگی موجب تشخیص به موقع آن ها در زنان مشکوک شده و در نهایت می توان کاهش هزینه های متحمل شده بر سلامت جامعه را شاهد بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2038294 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.