تعیین برندگان در مناقصه ی ترکیبی با الگوریتم ژنتیک و روش تجزیه ی دنتزیگ - ولف

پیام:
چکیده:

در این مقاله به ارائه‌ی یک روش دومرحله‌یی برای حل دقیق حالت خاصی از مسئله‌ی تعیین برندگان در مناقصه‌ی ترکیبی پرداخته می‌شود که ترکیبی از الگوریتم ژنتیک و روش تجزیه‌ی دنتزیگ - ولف است. الگوریتم فراابتکاری ژنتیک برای یافتن جواب موجه و نزدیک بهینه‌ی مسئله ارائه شده است که خروجی آن نقطه‌ی شروع روش دقیق تجزیه‌ی دنتزیگ - ولف است که با توجه به ساختار بلوکی - قطری مسئله برای تجزیه‌ی مسئله و یافتن جواب بهینه‌ی آن در زمان کمتر ارائه شده است. نتایج محاسباتی حاصل از به کارگیری روش ارائه شده برای حل نمونه‌های تصادفی مسئله نشان می‌دهد که روش مبتنی بر تجزیه‌ی دنتزیگ - ولف علاوه‌بر تعیین نوع (بهینه یا غیربهینه) جواب‌های حاصل از الگوریتم ژنتیک، قادر به بهبود جواب‌های غیربهینه تا رسیدن به جواب بهینه است. همچنین نتایج حاصل نشان می‌دهد که روش دومرحله‌یی ارائه شده در مقایسه با نرم‌افزار لینگو زمان کمتری را صرف یافتن جواب بهینه‌ی نمونه‌های مختلف مسئله می‌کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
47 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2038690 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.