تحلیل الگوهای فرهنگی و اجتماعی مشارکت سازمان یافته شبکه ذی نفعان بومی در حفظ و مدیریت منابع طبیعی تجدیدشونده (مطالعه موردی: جنگل های حوزه آبخیز طیبی سرحدی شرقی)

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش پیش رو، تحلیل الگوهای فرهنگی و اجتماعی مشارکت مردم بومی و محلی حوزه آبخیز طیبی سرحدی شرقی واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد در حفظ و مدیریت منابع طبیعی تجدیدشونده با تاکید بر نهادمندی، کشف شرایط زمینه ای و عوامل علی و مداخله گری بود که بر این کنش اثر می گذارند. برای دستیابی به این هدف، از روش نظریه بنیانی استفاده شد. با بهره گیری از کدگذاری سه مرحله ای، مفاهیم، مقوله ها و قضایای نظری ساخته شدند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 32 مشارکت کننده تا اشباع نظری، مصاحبه عمیق انجام شد. مصاحبه شوندگان این پژوهش را افراد ذی نفع و بهره برداران از منابع طبیعی تشکیل می دادند. یافته های پژوهش نشان داد که «فقدان نهادمندی» مقوله مرکزی این پژوهش بود. شرایط علی همچون تصمیم گیری های متمرکز، به هم خوردن ساختار قدرت در روستاها، تجاری شدن اقتصاد روستایی و تضاد ذی نفعان، شرایط زمینه ای مانند فقر منابع طبیعی، فقر مردم بومی و شرایط مداخله گری همچون ضعف سرمایه اجتماعی، بیگانگی اجتماعی و خرده فرهنگ قومی باعث ضعف و فقدان نهادمندی شده بودند. از راهبردهای مردم بومی در چنین وضعیتی می توان به حمایت خواهی، یارانه خواهی، نادیده گرفتن مسئله، سواری مجانی گرفتن و پذیرش شرایط فعلی اشاره کرد. هریک از راهبردهای مذکور، پیامدهایی مانند عدم مشارکت در طرح های منابع طبیعی، کم شدن حساسیت نسبت به این منابع، بیگانگی از طبیعت، بهره برداری افراطی از منابع طبیعی و پیگیری منافع فردی در برخورد با منابع طبیعی را به دنبال داشت. براساس یافته های پژوهش پیش رو، عوامل خرد و کلان در یک برهم کنش باعث عدم مشارکت سازمان یافته ذی نفعان بومی و محلی در حفظ و مدیریت منابع طبیعی تجدیدشونده شده اند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
219 -231
لینک کوتاه:
magiran.com/p2038876 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.