تطبیق لندفرمی و ارزیابی پتانسیل فعالیت‏ های تکتونیکی و لرزه‏ خیزی بخش شمالی زون گسلی قم- زفره

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پتانسیل لرزه‏خیزی و فعالیت‏های تکتونیکی بخش شمالی سامانه گسلی قم- زفره، براساس روش‏های ژئومورفومتری و تطبیق لندفرمی، بررسی شد. برای تطبیق داده‏های به‏دست‏آمده، از شواهد میدانی و مورفوتکتونیکی موجود در منطقه استفاده‏ شد. بدین ‏منظور، از اندازه‏گیری برخی شاخص‏های ژئومورفیک و تطبیق آن‏ها با محل گسل‏های اصلی و کانون‏های لرزه‏خیز بهره‏گیری شد. شاخص‏های ژئومورفیک، که در مطالعات مربوط به ارزیابی فعالیت‏های تکتونیکی و لرزه‏خیزی مناطق بیشترین کاربرد را دارند، به دو بخش تقسیم‏ شدند: بخش اول، شاخص‏های مربوط به دینامیک سطح؛ بخش دوم، شاخص‏های مربوط به دینامیک حوضه. از ویژگی‏های شاخص‏های ذکرشده حساسیت آن‏ها به حرکات گسل‏های شیب‏لغز و امتدادلغز است؛ از سوی دیگر، بیانگر غالب‏بودن پدیده‏های دگرشکلی و بالاآمده نسبت به پدیده‏های فرسایشی در مناطق فعال تکتونیکی‏اند. محدوده مورد مطالعه به 18 قطعه آبراهه‏ای تقسیم شد و شاخص‏های ژئومورفیک و نقشه‏های مورفوتکتونیکی آن جداگانه از طریق برنامه الحاقی TecDEM محاسبه و وزن‏دهی شد. نتایج اولیه به‏دست‏آمده نشان‏دهنده لرزه‏خیزی و فعالیت تکتونیکی بالا در نزدیکی گسل‏های اصلی بخش شمالی زون قم‏- زفره (جنوب و جنوب غرب استان قم) مانند گسل قم، گسل خورآباد، گسل بیدهند، و گسل کاشان است.

زبان:
فارسی
صفحات:
223 تا 243
لینک کوتاه:
magiran.com/p2039684 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!