بررسی اثرهای تغییرات کاربری/ پوشش اراضی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر ارزش اقتصادی خدمات اکوسیستمی با استفاده از تصاویر سنجش از دوری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بزرگ‏ترین منطقه ویژه اقتصادی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در جهان است. در این تحقیق با استفاده از تصاویر لندست تغییرات کاربری/ پوشش اراضی این منطقه پیش از تاسیس (1377-1364) و بعد از آن (1377-1397) محاسبه شد. با تلفیق مساحت به‏دست‏آمده از هر کلاس با ارزش اقتصادی خدمات اکوسیستمی آن‏ها، روند تغییرات ارزش خدمات اکوسیستمی منطقه مقایسه شد. نتایج نشان‏دهنده آن است که پیش از تاسیس این منطقه در بین سال‏های 1364 تا 1377 اراضی کشاورزی و نخلستان‏ها به میزان 79/308 و 48/852 هکتار (56/75 و 100درصد) افزایش و جنگل‏های مانگرو به میزان 68/67 هکتار (45/36درصد) کاهش یافته‏ است. با تاسیس این منطقه در سال 1377 شاهد افزایش اراضی انسان‏ساخت و جنگل‏های مانگرو به میزان 61/2756 و 40/113 هکتار (100 و 11/96درصد) و کاهش اراضی کشاورزی و نخلستان‏ها به میزان 53/397 و 33/579 هکتار (41/55 و 21/34درصد) تا سال 1397 بوده‏ایم. کاهش تالاب نای‏بند به میزان 4000 هکتار (79/46درصد) مهم‏ترین تغییرات انجام‏گرفته در این منطقه است که ارزش اقتصادی خدمات اکوسیستمی این میزان از تالاب نابودشده برابر با صد میلیون دلار در سال است.
زبان:
فارسی
صفحات:
317 تا 333
لینک کوتاه:
magiran.com/p2039689 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!